mandag 23. mars 2015

Picture of the week - 13/2015

Et tre. Felt for mange år siden og hatt mange vintre under snøen. Sopp, mugg, mose og råte gjør sin jobb og gjør treet bare vakrere og vakrere for hvert år.


A tree. Cut down many years ago and had a lot of winters under the snow. Mushrooms, mildew, moss and rot are doing their job and makes the tree only more and more beautiful year by year.


onsdag 18. mars 2015

Picture of the week - 12/2015.

Er i ferd med å legge siste hånd på min utstilling «Vinterlys – Finnmark i februar» som vil henge på Thon Hotell, Ski under Norsk Naturfotofestival fra 20. til 22. mars. Dette er ett av de 16 bildene jeg stiller ut. På hotellet er det fri adgang for alle til alle utstillingene og fotomarkedet. Vi sees vel der?


Is in the process of adding the finishing touches on my exhibition "Winter light - Finnmark in February" that will hang on the Thon hotels, Ski under the Norwegian Nature Photo festival from 20. to 22. March. This is one of the 16 images I tune out. At the hotel there is free access for all to all the exhibitions and photo market. I hope I'll see you there?


fredag 13. mars 2015

Picture of the week - 11/2015

Fjellbjørk i høstskrud, gjengitt i sort/hvitt. Funker det også.

Birch in autumn colours rendered in black and white. It works out that,too.


onsdag 4. mars 2015

Picture of the week - 10/2015

Jeg har dykket I arkivet og funnet et bilde som er 4 år gammelt. Fra Varanger i vårt nordligste fylke, Finnmark. Et område med en helt særegen natur som man ikke finner maken til andre steder på fastlandet i Norge.


I have dived in the archive and found an image that is 4 years old. From the Varanger area in our northernmost county Finnmark. A site with a very distinctive nature that one does not find anything like in other places on the Mainland of Norway.