onsdag 25. februar 2015

Picture of the week - 9/2015

I min fotografering tilstreber jeg enkle bilder med få elementer. Motto: Det enkle er ofte det beste. Men så er det spennende med utfordringer: Hva er mulig å få ut av et «kaotisk motiv»? Hvor mye, eller lite, må jeg ha med for å beskrive kaoset, men samtidig unngå at det blir bare kaos? Vel, ukens bilde er ett forsøk. Det blir sikkert flere.


 In my photography I strive for simple images with few items. Motto: the simple is often the best. But then there's exciting with the challenges: what is possible to get out of a "chaotic scene"? How much, or little, do I have to include in the picture to describe the chaos, but at the same time avoid that there will only be chaos? Well, the week's picture is one attempt. There will certainly be more.


mandag 16. februar 2015

Picture of the week - 8/2015

Ukens bilde er fra en trivelig tur til Vang i Valdres for 2 år siden. Sammen med gode fotovenner fra Norge og Danmark. Værforholdene var helt som bestilt.


This week's picture is from a pleasant trip to Vang in Valdres (Norway) 2 years ago. Together with  excellent photo friends from Norway and Denmark. The weather conditions were quite as ordered.


mandag 9. februar 2015

Picture of the week - 7/2015

Senhøst, snø, vind, strå, krattskog.....bare digger det.

Late autumn, snow, wind, grass, scrub forest....just love it.
mandag 2. februar 2015

Picture of the week - 6/2015

Et bilde fra i går. Det begynner virkelig å ligne vinter i skogene på Romerike etter hvert. I hvert fall i de høyereliggende områder.


A picture from yesterday. It really starts to look like winter in the forests of Romerike little by little. At least in the higher territories.