søndag 29. august 2010

Raps
Et lie tilbakeblikk på forsommeren nå på terskelen til høsten.