mandag 23. mars 2015

Picture of the week - 13/2015

Et tre. Felt for mange år siden og hatt mange vintre under snøen. Sopp, mugg, mose og råte gjør sin jobb og gjør treet bare vakrere og vakrere for hvert år.


A tree. Cut down many years ago and had a lot of winters under the snow. Mushrooms, mildew, moss and rot are doing their job and makes the tree only more and more beautiful year by year.


onsdag 18. mars 2015

Picture of the week - 12/2015.

Er i ferd med å legge siste hånd på min utstilling «Vinterlys – Finnmark i februar» som vil henge på Thon Hotell, Ski under Norsk Naturfotofestival fra 20. til 22. mars. Dette er ett av de 16 bildene jeg stiller ut. På hotellet er det fri adgang for alle til alle utstillingene og fotomarkedet. Vi sees vel der?


Is in the process of adding the finishing touches on my exhibition "Winter light - Finnmark in February" that will hang on the Thon hotels, Ski under the Norwegian Nature Photo festival from 20. to 22. March. This is one of the 16 images I tune out. At the hotel there is free access for all to all the exhibitions and photo market. I hope I'll see you there?


fredag 13. mars 2015

Picture of the week - 11/2015

Fjellbjørk i høstskrud, gjengitt i sort/hvitt. Funker det også.

Birch in autumn colours rendered in black and white. It works out that,too.


onsdag 4. mars 2015

Picture of the week - 10/2015

Jeg har dykket I arkivet og funnet et bilde som er 4 år gammelt. Fra Varanger i vårt nordligste fylke, Finnmark. Et område med en helt særegen natur som man ikke finner maken til andre steder på fastlandet i Norge.


I have dived in the archive and found an image that is 4 years old. From the Varanger area in our northernmost county Finnmark. A site with a very distinctive nature that one does not find anything like in other places on the Mainland of Norway.


onsdag 25. februar 2015

Picture of the week - 9/2015

I min fotografering tilstreber jeg enkle bilder med få elementer. Motto: Det enkle er ofte det beste. Men så er det spennende med utfordringer: Hva er mulig å få ut av et «kaotisk motiv»? Hvor mye, eller lite, må jeg ha med for å beskrive kaoset, men samtidig unngå at det blir bare kaos? Vel, ukens bilde er ett forsøk. Det blir sikkert flere.


 In my photography I strive for simple images with few items. Motto: the simple is often the best. But then there's exciting with the challenges: what is possible to get out of a "chaotic scene"? How much, or little, do I have to include in the picture to describe the chaos, but at the same time avoid that there will only be chaos? Well, the week's picture is one attempt. There will certainly be more.


mandag 16. februar 2015

Picture of the week - 8/2015

Ukens bilde er fra en trivelig tur til Vang i Valdres for 2 år siden. Sammen med gode fotovenner fra Norge og Danmark. Værforholdene var helt som bestilt.


This week's picture is from a pleasant trip to Vang in Valdres (Norway) 2 years ago. Together with  excellent photo friends from Norway and Denmark. The weather conditions were quite as ordered.


mandag 9. februar 2015

Picture of the week - 7/2015

Senhøst, snø, vind, strå, krattskog.....bare digger det.

Late autumn, snow, wind, grass, scrub forest....just love it.